istanpol logo Yükleniyor
web-logo
TR EN
Türkiye'deki Depremlerin Ekonomik Etkileri ve Politika Önerileri
Prof. Dr. Selva Demiralp

Türkiye 6 Şubat'ta iki büyük depremle sarsıldı. Depremlerin beraberinde getirdiği hasarı değerlendirmek, b ö lgenin ihtiyaçlarını doğru şekilde ele alacak politikalar gelişt... ...

Devamını Oku
Genç İşsizlik: Çözüm ve Öneriler
Dr. M. Murat Kubilay

Türkiye’de yeterli istihdam yaratmayan ekonomi modelinin sonucu, düzenli yüksek seyreden genç işsizlik olmuştur. Pandemi öncesinde başlayan bu olumsuz eğilim, pandemi ... ...

Devamını Oku
Türkiye’de Kadının Siyasete Katılımı ve Katılımı Artırmaya Yönelik Politika Önerileri
Dr. Bengi Ruken Cengiz

Demokrasinin ve eşit vatandaşlık idealinin olmazsa olmaz koşullarından biri olmasına rağmen, toplumsal cinsiyet eşitliği bugünün siyasetinde bir gerçeklik olmaktan oldukça uzak... ...

Devamını Oku
Türkiye’de Gıda Enflasyonu ve Tarım
Gökçe Şencan

Gıda fiyatları, COVID-19 pandemisinin başından beri artmakta ve enflasyonu besleyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’de yükselen gıda fiya... ...

Devamını Oku
Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Türkiye Tecrübesi
Prof. Dr. Selva Demiralp

Bağımsız bir Merkez Bankası, kendisine verilmiş fiyat istikrarı görevini yerine getirebilmek için para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanma şansına sahiptir. Böylel... ...

Devamını Oku
Türkiye’de Parti-Devlet İlişkisi: Siyasi Partiler Kanunu’nun Analizi ve Politika Önerileri
Doç. Dr. Şebnem Yardımcı-Geyikçi

Temsili demokrasinin doğuşundan bu yana siyasal partiler, siyasi sistemlerin işleyişini sağlayan başlıca aktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Siyaseti şekillendirme yetisine sahip sivil top... ...

Devamını Oku
Seçimlerin Yönetim ve Denetimi: Adil ve Dürüst Seçimler için Tespit ve Öneriler
Doç. Dr. Didem Yılmaz

Türkiye’de özellikle son on yılda yapılan seçim ve halkoylamalarına bakıldığında, seçimlere ilişkin genel kanun olan 298 sayılı Kanun’da 2008 yılı ve sonrasında yap... ...

Devamını Oku
Yol Ayrımındaki Türk-Yunan İlişkileri: İşbirliği mi, Rekabet mi?
Dr. Cihan Dizdaroğlu

Son dönemde yaşanan Yunanistan’ın yeni imzaladığı savunma anlaşmaları, Türkiye’nin ABD’den F-16 temin etme girişimleri ve Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri vb. ge... ...

Devamını Oku
İşgücü Piyasasında Kadınların Yeri ve Politika Önerileri
Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar

Türkiye’nin kalkınma mücadelesinin ana ekseninde bugüne kadar kırılgan toplumsal kesimler (kadınlar, gençler ve yaşlılar) ve bu kesimlerin ekonomiye etkilerine ilişkin bir ... ...

Devamını Oku
Türkiye’de Sayıştay’ın Yapısı ve Etkililiğine İlişkin Tespit ve Öneriler
Uğur Tabak

Demokratik bir hukuk devletinde kamu harcamalarının mali ve hukuki denetimi çok önemlidir. Büyük ölçüde vergi ve benzeri mali yükümlülüklerle... ...

Devamını Oku
Türkiye için Yeşil Adil Dönüşüm Fırsatları ve Politika Önerileri
Gökçe Şencan

Bir politika çerçevesi olarak “Yeşil Adil Dönüşüm”, gelişmiş ülkelerin pandemi sonrası ekonomik iyileşme planlarında kendine gittikçe büyü... ...

Devamını Oku
Popülizm Çağı Sona mı Eriyor?
Dr. Gülfem Saydan Sanver

Popülist liderlerin siyasal iletişim stratejilerinin benzerlikleri uzun zamandır gözlemlediğimiz bir olguydu. Özellikle kampanya döneminde kullandıkları taktikler, söylemler, ... ...

Devamını Oku
Yasamanın Güçlendirilmesi İçin TBMM İçtüzüğü’ne İlişkin Tespit ve Öneriler
Doç. Dr. Didem Yılmaz

Yasama organını oluşturan meclis ya da meclislerin, anayasa veya anayasal kurallarla belirlenmiş olan işlevlerini yerine getirmek için yürütmenin katılımı olmaksızın, özerk irade... ...

Devamını Oku
Netanyahu Sonrası Türkiye-İsrail İlişkileri
Dr. Louis Fishman

Türkiye-İsrail ilişkileri yıllardır durmuş durumda. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun iktidarında (2009-2021), iki ülke ilişkileri neredeyse dibi gördü. Başbakan Netanyahu ile Cumhur... ...

Devamını Oku
Ekolojik Krize Karşı Yeşil Anayasa
Dr. Serkan Köybaşı

Küresel ekolojik bir krizin içindeyiz. Dünyanın eko-sistemi çöküyor. Bilim insanlarının çalışmaları ve çevremizde gördüğümüz değişim... ...

Devamını Oku
CAATSA Yaptırımlarının Ardından: Biden Yönetiminde Türkiye-ABD İlişkilerinin Geleceği
Dr. Gönül Tol

Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın alıp, test etmesinin ardından, Kongre’nin yaptırım planlarını bir yılı aşkın süredir bekleten Başkan Trump fikrini değiş... ...

Devamını Oku
COVID-19 Salgını ve Belediyelerde Risk Yönetişiminin Önemi
İnan İzci

2019 yılının sonlarına doğru Çin’in Vuhan şehrinde görülen COVID-19 virüsünün yaydığı hastalık birkaç ay içerisinde küresel bir salgına dö... ...

Devamını Oku
Türkiye’de Tarım ve Kırsal Kalkınma: Bir Yol Haritası İhtiyacı
Sıla Sezge Çınar

COVID-19 pandemisi ile farklı ülkelerde eş zamanlı olarak başlayan yaşam, sağlık, barınma, güvenlik gibi yurttaşların hayatını doğrudan etkileyen tartışmalar; gıda ve tarım eksenindeki tartı... ...

Devamını Oku
İsrail – Filistin Çatışmasına Bir Bakış: Barış Planlarının Rolü ve Geleceği
Karel Valansi

ABD Başkanı Donald Trump, seleflerinin yaptığı gibi, İsrail-Filistin sorununa yönelik kendi çözüm önerisini hazırlayarak Ocak 2020’de kamuoyuyla paylaştı. ‘Refah... ...

Devamını Oku
Dağlık Karabağ’da Yeni Durum: Kapsayıcı Bir Barış İnşa Etmek
Dr. Pınar Sayan

27 Eylül’de Ermenistan ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle silahlı çatışma başlamış ve Azerbaycan, Ermenistan ve Dağlık Karabağ güçlerine askeri olarak... ...

Devamını Oku
Yeni Göç Paktı ve AB-Türkiye İlişkilerine Olası Etkileri
Beatriz Godoy Rivas, Laura Batalla Adam

2011 yılında başlayan Suriye iç savaşının ardından Türkiye'ye gelen sığınmacıların bir süre sonra Türkiye'yi transit ülke olarak kullanıp Avrupa ülkelerine doğru yola &... ...

Devamını Oku
COVID-19 Sonrası Demokrasi ve Kamusal Alanın Geleceği
Dr. Gülfem Saydan Sanver

COVID-19 pandemisinin tüm dünyada kendisini göstermesiyle beraber devletlerin kapasitesi ve yönetişim becerileri kıyaslanmaya başlandı. Bu kıyaslamalar devletlerin farklı uygulamal... ...

Devamını Oku
Türkiye’de Genç İşsizliğine Yönelik Politika Önerileri
Dr. M. Murat Kubilay

İktisadi büyümeye rağmen 2012 yılı sonrasında işsizlik, etkisi gittikçe artan bir problem haline gelmiştir. Gerek orta ve yükseköğrenim sürecini içeren 15-24 yaş... ...

Devamını Oku
Pandemide ve Sonrasında Yerel Yönetimler İçin Politika Önerileri
Doç. Dr. Ulaş Bayraktar

1992’de Rio de Janeiro’da gerçekleşen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın en önemli çıktılarından biri olan “Gündem 21” ba... ...

Devamını Oku
COVID-19’a Karşı Türkiye’de Zorunlu Aşı Mümkün mü?
Doç. Dr. Olgun Akbulut

Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birkaç ay içinde tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının etkileri s&u... ...

Devamını Oku