istanpol logo Yükleniyor
web-logo
TR EN
Dijital Dönüşüm ve Türkiye
Prof. Dr. Erkan Erdil

Günümüz dünyası dijital dönüşüm bağlamında önemli değişiklikleri deneyimlemektedir. Ülkeler bu dönüşüme uyum sağlayabilmek adına stratejik b...

Devamını Oku
Türkiye'deki Depremlerin Ekonomik Etkileri ve Politika Önerileri
Prof. Dr. Selva Demiralp

Türkiye 6 Şubat'ta iki büyük depremle sarsıldı. Depremlerin beraberinde getirdiği hasarı değerlendirmek, b ö lgenin ihtiyaçlarını doğru şekilde ele alacak politikalar gelişt...

Devamını Oku
Ekonomi Yönetiminde İstatistik Okuryazarlığın Önemi
Dr. Cem Çakmaklı

Her ay, Türkiye’de ve dünyada birçok ekonomik veri açıklanmaktadır. Fakat gerek bu verilerin içeriklerinin anlaşılması gerekse açıklanan gerçekleşmel...

Devamını Oku
Genç İşsizlik: Çözüm ve Öneriler
Dr. M. Murat Kubilay

Türkiye’de yeterli istihdam yaratmayan ekonomi modelinin sonucu, düzenli yüksek seyreden genç işsizlik olmuştur. Pandemi öncesinde başlayan bu olumsuz eğilim, pandemi ...

Devamını Oku
Kalkınma ve Yoksulluk: Türkiye’nin Ekonomik Geleceği

Istanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol) tarafından düzenlenen Kalkınma ve Yoksulluk: Türkiye’nin Ekonomik Geleceği adlı yuvarlak masa toplantısı 17 Ekim Pazartesi...

Devamını Oku
Türkiye’de Kadının Siyasete Katılımı ve Katılımı Artırmaya Yönelik Politika Önerileri
Dr. Bengi Ruken Cengiz

Demokrasinin ve eşit vatandaşlık idealinin olmazsa olmaz koşullarından biri olmasına rağmen, toplumsal cinsiyet eşitliği bugünün siyasetinde bir gerçeklik olmaktan oldukça uzak...

Devamını Oku
Türkiye’de Gıda Enflasyonu ve Tarım
Gökçe Şencan

Gıda fiyatları, COVID-19 pandemisinin başından beri artmakta ve enflasyonu besleyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’de yükselen gıda fiya...

Devamını Oku
Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Türkiye Tecrübesi
Prof. Dr. Selva Demiralp

Bağımsız bir Merkez Bankası, kendisine verilmiş fiyat istikrarı görevini yerine getirebilmek için para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanma şansına sahiptir. Böylel...

Devamını Oku
Türkiye'de Kadının Siyasete Katılımı: Siyasi Hayatta Karşılaşılan Engeller ve Deneyimler
Dr. Bengi Ruken Cengiz, Gülçin Karabağ, Gülşen Doğan

Bu araştırma Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de bulunan siyasi partilerin farklı kademlerinde görev yapmış veya yapmakta olan kadın siyasetçilerin siyasette karşıl...

Devamını Oku
İşgücü Piyasasında Kadınların Yeri ve Politika Önerileri
Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar

Türkiye’nin kalkınma mücadelesinin ana ekseninde bugüne kadar kırılgan toplumsal kesimler (kadınlar, gençler ve yaşlılar) ve bu kesimlerin ekonomiye etkilerine ilişkin bir ...

Devamını Oku
Suriyeli Mültecilerin Geri Dönüşü: Uluslararası Camiadaki Tartışmalar ve Lübnan Örneği
Dr. Derya Özkul

Suriye’de yaşanan çatışmaların onuncu senesine girerken, Suriyelilerin geri dönüşü konusu, Türkiye siyasetinde giderek daha fazla tartışılmaya başlandı. Aslında bu kon...

Devamını Oku
Türkiye için Yeşil Adil Dönüşüm Fırsatları ve Politika Önerileri
Gökçe Şencan

Bir politika çerçevesi olarak “Yeşil Adil Dönüşüm”, gelişmiş ülkelerin pandemi sonrası ekonomik iyileşme planlarında kendine gittikçe büyü...

Devamını Oku
Türkiye'de Sağlık Alanında Eşitsizlikler
Prof. Dr. Kayıhan Pala

Eşitsizlikler konusu hem ulusal hem küresel kamuoyunda giderek önemli bir konu haline gelirken, mevcut eşitsizlikler özellikle COVID-19 pandemisi döneminde sağlık alanında somutlaş...

Devamını Oku
Türkiye'de İşgücündeki Yaşlılar ve Güvencesizlik
Alphan Telek, Cem Özgüzel, Seren Selvin Korkmaz

Kamuoyunda sıklıkla genç nüfusuna atıfla anılan Türkiye aynı zamanda “yaşlı toplum” kategorisindedir ve hızla yaşlanmaktadır. Türkiye’de her on kişiden biri 65 ...

Devamını Oku
Türkiye'de Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri
Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar, Prof. Dr. Haluk Levent, Prof. Dr. Öner Günçavdı

Türkiye’nin maruz kaldığı ekonomik yavaşlama ve düşük büyüme problemleriyle baş edebilmek için uygulanan para politikaları oldukça önemli bir tartışma...

Devamını Oku
Türkiye’de Salgın Yönetimi: Kurumsallaşma ve Kurumsal Hafıza Sorunu
Dr. Fatih Artvinli

21. yüzyılın ilk yirmi yılında dünya, farklı ülkelerde, farklı nedenlerle ortaya çıkan salgınlara ve küresel çapta etkili olan salgınlara yani pandemilere tanıklık et...

Devamını Oku
COVID-19 Salgını ve Belediyelerde Risk Yönetişiminin Önemi
İnan İzci

2019 yılının sonlarına doğru Çin’in Vuhan şehrinde görülen COVID-19 virüsünün yaydığı hastalık birkaç ay içerisinde küresel bir salgına dö...

Devamını Oku
Türkiye’de Tarım ve Kırsal Kalkınma: Bir Yol Haritası İhtiyacı
Sıla Sezge Çınar

COVID-19 pandemisi ile farklı ülkelerde eş zamanlı olarak başlayan yaşam, sağlık, barınma, güvenlik gibi yurttaşların hayatını doğrudan etkileyen tartışmalar; gıda ve tarım eksenindeki tartı...

Devamını Oku
COVID-19 Salgını Süreci ve Sonrası için Göçmen, Sığınmacı ve Mültecilere Yönelik Politika Önerileri
Dr. Derya Özkul

COVID-19 salgın süreci, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gelir düzeyi en düşük, metrekare başına düşen hane sayısı en kalabalık ve ‘evden &cced...

Devamını Oku
COVID-19 Sonucunda Evden Çalışabilirlik ve Eşitsizliğe Etkileri - Türkiye için Politika Önerileri
Dr. Uğur Aytun, Dr. Cem Özgüzel

Bu politika raporunda Dr. Uğur Aytun ve Dr. Cem Özgüzel, COVID-19 salgınından sonra alınan sosyal mesafe tedbirleri sonucunda evden çalışma pratiklerinin Türkiye işgücü...

Devamını Oku
COVID-19 Sonrasında Tarım Politikalarının Geleceği
Prof. Dr. Bülent Gülçubuk

COVID-19 salgını dünyadaki herkesi tedirgin ederek gelecek kaygısı içine düşürmüştür. Pandemi tüm dünyada beslenme ve gıdada kendine yeterlilik konusunda tari...

Devamını Oku
Türkiye’de Genç İşsizliğine Yönelik Politika Önerileri
Dr. M. Murat Kubilay

İktisadi büyümeye rağmen 2012 yılı sonrasında işsizlik, etkisi gittikçe artan bir problem haline gelmiştir. Gerek orta ve yükseköğrenim sürecini içeren 15-24 yaş...

Devamını Oku
Pandemide ve Sonrasında Yerel Yönetimler İçin Politika Önerileri
Doç. Dr. Ulaş Bayraktar

1992’de Rio de Janeiro’da gerçekleşen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın en önemli çıktılarından biri olan “Gündem 21” ba...

Devamını Oku
COVID-19’a Karşı Türkiye’de Zorunlu Aşı Mümkün mü?
Doç. Dr. Olgun Akbulut

Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birkaç ay içinde tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının etkileri s&u...

Devamını Oku
İstanbul'da Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutumlar
Edgar Şar, Nezih Onur Kuru

Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği'nin desteği ve TÜSES ortaklığı ile yürüttüğümüz "İstanbul'da Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutumlar" başlıklı ara...

Devamını Oku
COVID-19 Döneminde Normalleşme Arayışları ve Sosyal Politikalar
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu

COVID-19 salgınının hemen hemen yeryüzünün tamamını teslim almasıyla sadece bir kamu sağlığı felaketi yaşanmıyor; aynı zamanda ekonomik, sosyal, psikolojik boyutlarıyla tam bir insani k...

Devamını Oku
COVID-19 Salgınının Kadınların Çalışma ve Hane Yaşamı Üzerine Etkileri
Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar, Prof. Dr. Öner Günçavdı, Prof. Dr. Haluk Levent

COVID-19 salgınının ekonomik etkileri her geçen gün daha da belirgin hale gelmekte ve bu etkiler sonucunda kırılgan toplumsal kesimlerde gelir dağılımındaki bozulmanın daha şiddetli yaşana...

Devamını Oku
COVID-19 İnfodemisi ve Yönetimi: Türkiye ve Dünya Örneklerine Karşılaştırmalı Bir Bakış
Prof. Dr. Sibel Sakarya, Intern Dr. Gizem Uzunköprü

Yeni ve hakkında birçok bilinmeyenin olduğu bir virüs olan COVID-19'un yol açtığı salgın, bütün dünyada konuyla ilgili bir bilgi açlığı doğurmuştur. Bu a&ccedi...

Devamını Oku
COVID-19 Pandemisine Karşı Açıklanan Ekonomik Teşvik Paketleri: Bir Karşılaştırma ve Türkiye Örneği
Prof. Dr. Ceyhun Elgin, Dr. Gökçe Başbuğ

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Hubei eyaleti Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs (COVID-19) salgını halen küresel çapta devam etmekte ve ülkeleri ekono...

Devamını Oku
COVID-19 Salgınının Türkiye’de Gelir Dağılımına Etkisi ve Mevcut Politika Seçenekleri
Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar, Prof. Dr. Öner Günçavdı, Prof. Dr. Haluk Levent

Dünyamız İkinci Dünya Savaşı sonrası görülen en büyük küresel kriz ile karşı karşıya kalmıştır. Zaten kötüye giden ekonomik koşullar, ortaya çıkan b...

Devamını Oku
Türkiye'de Gençlerin Güvencesizliği: Çalışma, Geçim ve Yaşam Algısı
Seren Selvin Korkmaz, Alphan Telek, Gülşen Doğan, Arif Safa Yükselay

Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği'nin desteğiyle yaptığımız "Türkiye'de Gençlerin Güvencesizliği: Çalışma, Geçim ve Yaşam Algısı" başlıklı araştırmamız ...

Devamını Oku
Türkiye'de Gençlerin Güvencesizliği: Çalışma, Geçim ve Yaşam Algısı

Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği'nin desteğiyle yaptığımız "Türkiye'de Gençlerin Güvencesizliği: Çalışma, Geçim ve Yaşam Algısı" başlıklı araştırmamız ...

Devamını Oku