istanpol logo Yükleniyor
web-logo
TR EN
Türkiye’de Seçim Sistemleri ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için Seçim Sistemi Önerileri
Dr. Esra İşsever Ekinci

Seçim sistemi, kamu görevini yürütecek kişilerin seçmenlerce nasıl seçileceğini düzenleyen kurallardan oluşur. Geniş anlamda seçim sistemi, seçme... ...

Devamını Oku
Avrupa Şüpheciliğinde Uzlaşı: Macaristan ve Polonya'nın Popülist Dış Politikası
Edit Zgut

Soğuk savaş sonrası dönemde Transatlantik ilişkilerde ve Avrupa Birliği içinde yaşanan krizler neticesinde uluslararası ilişkilerde de popülist yaklaşımların etkisi görülmey... ...

Devamını Oku
Türkiye'de Sağlık Alanında Eşitsizlikler
Prof. Dr. Kayıhan Pala

Eşitsizlikler konusu hem ulusal hem küresel kamuoyunda giderek önemli bir konu haline gelirken, mevcut eşitsizlikler özellikle COVID-19 pandemisi döneminde sağlık alanında somutlaş... ...

Devamını Oku
Türkiye’nin Dış Politikasında Öne Çıkan Uyuşmazlıklar
Dr. Cihan Dizdaroğlu, Dr. Pınar Sayan

Türkiye’nin dış politikasında yaşanan değişimler uzun bir süredir ulusal ve uluslararası gündemin önemli maddeleri arasında yer almaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birl... ...

Devamını Oku
Türkiye'de İşgücündeki Yaşlılar ve Güvencesizlik
Alphan Telek, Cem Özgüzel, Seren Selvin Korkmaz

Kamuoyunda sıklıkla genç nüfusuna atıfla anılan Türkiye aynı zamanda “yaşlı toplum” kategorisindedir ve hızla yaşlanmaktadır. Türkiye’de her on kişiden biri 65 ... ...

Devamını Oku
Türkiye'de Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri
Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar, Prof. Dr. Haluk Levent, Prof. Dr. Öner Günçavdı

Türkiye’nin maruz kaldığı ekonomik yavaşlama ve düşük büyüme problemleriyle baş edebilmek için uygulanan para politikaları oldukça önemli bir tartışma... ...

Devamını Oku
Türkiye'de Hukuk Devletinin Tesisi: Bağımsız ve Tarafsız Bir Yargı Erki için Öneriler
Doç. Dr. Demirhan Burak Çelik

Demokratikleşme süreçlerinde kurumlar yaşamsal bir rol oynamaktadır. Öyle ki demokrasiler kurumsallaştıkları oranda işlerlik kazanmakta ve aşılması zor krizlerin üstesinden geleb... ...

Devamını Oku