istanpol logo Yükleniyor
web-logo
TR EN

IstanPol Kalkınma Programı, eşitsizlikler, yoksulluk, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve ekonomi politikaları konularına odaklanmaktadır. Bu programda, Türkiye’deki mevcut ekonomik ve toplumsal sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne dair analiz, politika notu, politika raporu ve araştırma raporları üretilmesi hedeflenmektedir.

IstanPol bu alandaki araştırma bulguları ve politika önerilerinin yaygınlaştırılması için tematik toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılarda ulusal ve uluslararası kurumların, siyasal partilerin, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri ile uzmanların katılımı ile Türkiye ekonomi yönetiminin değişen küresel şartlar altında nasıl adımlar atması gerektiği tartışmaları yürütülmektedir.

IstanPol Kalkınma Programı ayrıca toplumsal dönüşüm süreçlerini ve bunların siyaset üzerindeki etkilerini anlamak için araştırma projeleri yürütmektedir. Bu projelerin çıktılarını kamuoyu, iş ve siyaset dünyasıyla paylaşılmaktadır.