istanpol logo Yükleniyor
web-logo
TR EN
Türkiye’de Parti-Devlet İlişkisi: Siyasi Partiler Kanunu’nun Analizi ve Politika Önerileri
Doç. Dr. Şebnem Yardımcı-Geyikçi

Temsili demokrasinin doğuşundan bu yana siyasal partiler, siyasi sistemlerin işleyişini sağlayan başlıca aktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Siyaseti şekillendirme yetisine sahip sivil top... ...

Devamını Oku
Seçimlerin Yönetim ve Denetimi: Adil ve Dürüst Seçimler için Tespit ve Öneriler
Doç. Dr. Didem Yılmaz

Türkiye’de özellikle son on yılda yapılan seçim ve halkoylamalarına bakıldığında, seçimlere ilişkin genel kanun olan 298 sayılı Kanun’da 2008 yılı ve sonrasında yap... ...

Devamını Oku
Yol Ayrımındaki Türk-Yunan İlişkileri: İşbirliği mi, Rekabet mi?
Dr. Cihan Dizdaroğlu

Son dönemde yaşanan Yunanistan’ın yeni imzaladığı savunma anlaşmaları, Türkiye’nin ABD’den F-16 temin etme girişimleri ve Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri vb. ge... ...

Devamını Oku
İşgücü Piyasasında Kadınların Yeri ve Politika Önerileri
Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar

Türkiye’nin kalkınma mücadelesinin ana ekseninde bugüne kadar kırılgan toplumsal kesimler (kadınlar, gençler ve yaşlılar) ve bu kesimlerin ekonomiye etkilerine ilişkin bir ... ...

Devamını Oku
Türkiye’de Sayıştay’ın Yapısı ve Etkililiğine İlişkin Tespit ve Öneriler
Uğur Tabak

Demokratik bir hukuk devletinde kamu harcamalarının mali ve hukuki denetimi çok önemlidir. Büyük ölçüde vergi ve benzeri mali yükümlülüklerle... ...

Devamını Oku
Türkiye için Yeşil Adil Dönüşüm Fırsatları ve Politika Önerileri
Gökçe Şencan

Bir politika çerçevesi olarak “Yeşil Adil Dönüşüm”, gelişmiş ülkelerin pandemi sonrası ekonomik iyileşme planlarında kendine gittikçe büyü... ...

Devamını Oku
Popülizm Çağı Sona mı Eriyor?
Dr. Gülfem Saydan Sanver

Popülist liderlerin siyasal iletişim stratejilerinin benzerlikleri uzun zamandır gözlemlediğimiz bir olguydu. Özellikle kampanya döneminde kullandıkları taktikler, söylemler, ... ...

Devamını Oku
Yasamanın Güçlendirilmesi İçin TBMM İçtüzüğü’ne İlişkin Tespit ve Öneriler
Doç. Dr. Didem Yılmaz

Yasama organını oluşturan meclis ya da meclislerin, anayasa veya anayasal kurallarla belirlenmiş olan işlevlerini yerine getirmek için yürütmenin katılımı olmaksızın, özerk irade... ...

Devamını Oku
Netanyahu Sonrası Türkiye-İsrail İlişkileri
Dr. Louis Fishman

Türkiye-İsrail ilişkileri yıllardır durmuş durumda. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun iktidarında (2009-2021), iki ülke ilişkileri neredeyse dibi gördü. Başbakan Netanyahu ile Cumhur... ...

Devamını Oku
Ekolojik Krize Karşı Yeşil Anayasa
Dr. Serkan Köybaşı

Küresel ekolojik bir krizin içindeyiz. Dünyanın eko-sistemi çöküyor. Bilim insanlarının çalışmaları ve çevremizde gördüğümüz değişim... ...

Devamını Oku