istanpol logo Yükleniyor
web-logo
TR EN

IstanPol Demokratikleşme Programı, dünyada ve Türkiye’de demokratikleşme süreçlerine ve kurumların işleyişine odaklanmaktadır. Bu programda, küresel ve yerel düzeyde demokratik kurumların inşası ve reformuna ilişkin araştırma, analiz ve politika önerisi geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Bu hedeflere yönelik olarak IstanPol, popülizm, kamusal alanın ve kurumların geleceği ve kutuplaşma gibi konularda araştırmalar yapıp, yuvarlak masa toplantıları düzenlemektedir. Bu toplantılarda akademisyen, uzman, gazeteci, araştırmacı ve politika yapıcıları bir araya getirerek çok taraflı tartışmalar yapmaktadır.

IstanPol, 2020 yılında başlattığı “Yeniden Sistem Tartışmaları” adlı projeyle Türkiye’de iyi işleyen bir hükümet sistemi ve bağımsız ve tarafsız bir yargı erkinin tesis edilmesi başta olmak üzere, seçim sistemi, parti sistemi, denge ve denetleme mekanizmaları üzerine kurumsal düzeyde politika önerileri sunmaktadır.